Ponúkame vám k využitiu prenájom viacúčelovej krytej hlay - Engerau arény, ale aj vonkajšieho ihriska na Tematínskej ulici, ktoré sú vhodné pre viaceré druhy športov.